Jump to content

Politica de confidențialitate MHP

Ne bucurăm că vizitați site-ul nostru web și că sunteți interesat(ă) de MHP Consulting Romania SRL și de serviciile noastre. Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Acordăm o deosebită atenției protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal și de prelucrarea strict confidențială a acestora. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în conformitate cu prevederile aplicabile în temeiul legii privind protecția datelor.

Prezenta Politică de confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră în conformitate cu legea privind protecția datelor. Ca urmare a dezvoltării tehnologice ulterioare, a modificărilor serviciilor noastre sau ale situației juridice sau din alte motive, pot fi necesare modificări sau adaptări ale Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a actualiza prezenta Politică de confidențialitate în orice moment și vă rugăm să revizuiți cea mai recentă versiune la intervale periodice.

1. OPERATORUL DE DATE ȘI RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR; DATE DE CONTACT

Operatorul de date în sensul legilor, normelor și reglementărilor privind protecția datelor este:

MHP Consulting Romania SRL
Onisifor Ghibu Street No. 20A | Building C4 | Floors 4, 5, 6
400185 Cluj-Napoca
Romania
Mobile: +40 732404621
email: MhpdataprivacyRomania(at)mhp.com
Web:  www.mhp.com

Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați.

Puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor, după cum urmează:

You may contact our Data Protection Officer as follows:

Rareș Boca
Data Protection Officer

MHP Consulting Romania SRL
A Porsche Company
Office Cluj-Napoca
Onisifor Ghibu Street No. 20A | Building C4 | Floors 4, 5, 6
400185 Cluj-Napoca, Romania

Contact:

mhpdataprivacyromania@mhp.com
Mobile: +40 790013707

2. OBIECT

Obiectul prezentei Politici de confidențialitate este reprezentat de datele cu caracter personal.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este una ce poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mintale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice.

În afară de cele descrise în secțiunile de mai jos, nu vor fi colectate, prelucrate sau utilizate date cu caracter personal atunci când vizitați site-ului nostru web. Atunci când vizitați site-ul nostru web, serverele noastre web vor prelua automat informații cu caracter general. Acestea includ tipul de browser web, sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al furnizorului de servicii de internet, adresa IP a computerului utilizat, site-ul web ce a făcut recomandarea, paginile site-ului nostru web pe care le vizitați, precum și data și durata vizitei dumneavoastră.

Nu putem utiliza aceste date pentru a identifica utilizatorii individuali. Vom analiza aceste informații numai în scopuri statistice și pentru a îmbunătăți atractivitatea, conținutul și funcționalitatea site-ului nostru web.

3. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

În cazul în care obținem acordul unei persoane vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene (RGPD) formează temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter general.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea unui acord la care persoana vizată este parte, aceasta este reglementată de art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Acest lucru se aplică și etapelor de prelucrare care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor înainte de încheierea unui acord.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale ce dă naștere unor obligații pentru societatea noastră, art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) formează temeiul juridic aferent.

În cazul în care prelucrarea este necesară pentru protecția intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, art. 6 alin. 1 lit. d din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) formează temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societatea noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese prevalează față de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită o protecție a datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) formează temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Grupului Porsche în scopul de a răspunde la solicitări și de a trimite solicitări este, de asemenea, supusă acestor prevederi legale.

4. ȘTERGEREA DATELOR ȘI PERIOADA DE STOCARE

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării încetează să mai existe. Datele pot fi stocate după această perioadă, dacă acest lucru este prevăzut de reglementările UE, legislația națională sau alte reguli și reglementări adoptate de legiuitorii UE sau naționali, care dau naștere unor obligații pentru operator. De asemenea, datele vor fi blocate sau șterse atunci când expiră o perioadă de stocare stabilită în oricare dintre regulile și reglementările indicate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea suplimentară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru executarea contractului.

5. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi colectate numai dacă le furnizați, la cererea dumneavoastră, de exemplu, ca participant la un sondaj sau când vă înregistrați pentru servicii personalizate. În aceste cazuri, veți fi informat(ă) cu privire la scopul de stocare prevăzut și, dacă este necesar, vi se va solicita să vă oferiți consimțământul pentru stocarea datelor.

Datele cu caracter personal colectate în legătură cu site-ul nostru web vor fi utilizate numai pentru completarea comenzilor sau procesarea cererilor dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă acordați consimțământul pentru alte forme de prelucrare.

Orice altă formă de prelucrare necesită acordul dumneavoastră prealabil.

Această utilizare a datelor este limitată la scopuri de publicitate și cercetare de piață și opinie publică, iar aceste date vor fi disponibile exclusiv pentru MHP.

Vă puteți retrage consimțământul pentru un anumit tip de utilizare în orice moment, cu efect pentru viitor.

Datele dumneavoastră nu vor fi vândute, închiriate sau puse la dispoziția unor terțe părți în alt mod decât potrivit celor descrise în prezenta Politică de confidențialitate. Transmiterea datelor cu caracter personal către autoritățile publice și de stat se va efectua numai sub rezerva dispozițiilor legale naționale obligatorii. Angajații, agențiile și dealerii noștri au fost obligați să respecte confidențialitatea cu strictețe.

5.1. CONTACT

Ne puteți contacta la adresa noastră de e-mail. Desigur, vom utiliza orice date cu caracter personal furnizate în acest mod numai în scopul pentru care au fost puse la dispoziție pe parcursul acestui contact.

În măsura în care formularul nostru de contact conține câmpuri care nu sunt necesare pentru a vă contacta, aceste câmpuri sunt marcate ca fiind câmpuri opționale. Aceste informații ne ajută să adunăm detalii suplimentare cu privire la solicitarea dumneavoastră și să îmbunătățim gestionarea preocupărilor dumneavoastră.

Vă atragem în mod expres atenția asupra faptului că vă furnizați informațiile în mod voluntar și că ne acordați consimțământul pentru a le utiliza. În cazul în care aceasta se refere la informații pe alte canale de comunicare (de exemplu, cont de e-mail, număr de telefon), vă oferiți, de asemenea, consimțământul pentru a vă putea contacta în acest fel pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră.

În plus, în momentul trimiterii mesajului, vor fi stocate următoarele date:

adresa IP a utilizatorului

data și ora înregistrării

Prelucrarea datelor nu este permisă decât dacă vă acordați consimțământul.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise unor terțe părți în raport cu prezenta Politică. Aceste date vor fi utilizate numai pentru prelucrarea conversației. Desigur, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, prin trimiterea unui e-mail la info@mhp.com.

5.2. CERERI DE MUNCĂ

Vă puteți depune candidatura pentru un loc de muncă în cadrul MHP online, folosind platforma noastră de recrutare. Candidatura dumneavoastră online este transmisă direct departamentului de resurse umane printr-o conexiune criptată și va fi tratată cu strictă confidențialitate. Desigur, vom folosi informațiile dumneavoastră numai pentru prelucrarea cererii dumneavoastră de angajare și nu le vom transmite unor terțe părți.

Dacă ați candidat pentru o anumită funcție și aceasta a fost ocupată sau dacă noi considerăm că sunteți în mod similar pregătit pentru o altă funcție sau chiar mai potrivit, vă vom transmite cererea întregului Grup Porsche. În cursul procesului de depunere a candidaturii, puteți stabili pe ecranul principal dacă sunteți de acord cu acest redirecționare sau nu.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse imediat la finalizarea procesului de angajare sau la expirarea unei perioade de șase (6) luni, cu excepția cazului în care v-ați acordat expres consimțământul pentru o perioadă mai lungă de stocare a datelor dumneavoastră.

Vă rugăm să rețineți că acceptăm cereri de locuri de muncă numai prin intermediul platformei noastre de recrutare. Dacă trebuie să vă trimiteți candidatura prin intermediul e-mailului, vă atragem în mod expres atenția asupra faptului că atașamentele la e-mail nu sunt criptate.

5.3. BULETIN INFORMATIV

Vă puteți abona la buletinul nostru informativ gratuit pe site-ul nostru. Când vă înregistrați pentru buletinul nostru informativ, informațiile furnizate pe ecran ne vor fi transmise.

Prelucrarea datelor obținute prin înregistrarea unui utilizator pentru un buletin informativ este reglementată de art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD, dacă utilizatorul și-a acordat consimțământul.

În cazul în care achiziționați bunuri sau servicii prin intermediul site-ului nostru web și introduceți contul dumneavoastră de e-mail în acest scop, avem dreptul să folosim această adresă pentru a vă trimite ulterior un buletin informativ. În acest caz, buletinul informativ va avea doar un conținut de marketing direct, pentru bunuri sau servicii similare, furnizate de către noi.

Nu se vor transmite date părților terțe în legătură cu prelucrarea datelor pentru trimiterea buletinului informativ. Aceste date vor fi utilizate numai pentru trimiterea prin e-mail a buletinului informativ.

În plus, în momentul înregistrării, vor fi colectate următoarele informații:

adresa IP a computerului solicitant

data și ora înregistrării

Utilizatorul se poate dezabona de la buletinul informativ în orice moment. Fiecare buletin informativ va conține un link în acest scop.

Făcând clic pe acest link, utilizatorul își poate retrage consimțământul în ceea ce privește stocarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în timpul procesului de înregistrare, cu efect pentru viitor.

5.4. ÎNREGISTRARE

Site-ul nostru web permite utilizatorilor să se înregistreze introducând date cu caracter personal. Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru furnizarea anumitor conținuturi și servicii pe site-ul nostru web. Avem nevoie de informațiile dumneavoastră de înregistrare pentru a vă putea trimite datele de conectare sau informații despre evenimente.

Prelucrarea datelor nu este permisă decât dacă vă acordați consimțământul.

Trebuie să vă introduceți datele pe ecran și aceste informații vor fi transmise și stocate de către noi. Datele nu vor fi transmise unor părți terțe. Următoarele date vor fi colectate în timpul procesului de înregistrare:

Societatea Funcția Departamentul Formula de adresare Prenumele Numele de familie Strada Numărul Codul poștal Orașul Țara Telefon Fax E-mail

În plus, în momentul înregistrării, vor fi stocate următoarele date:

adresa IP a utilizatorului

data și ora înregistrării

Desigur, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, prin trimiterea unui e-mail la info@mhp.com.

5.5. CONTACT TELEFONIC

În cazul în care vă contactăm inițial telefonic, înseamnă că am generat datele dumneavoastră din surse publice. Interesul nostru pentru contactul telefonic inițial prevalează față de interesul persoanei vizate, întrucât contactăm exclusiv clienții B2B prin intermediul canalelor de contact disponibile din surse publice, iar contactul se referă la procese specifice în legătură cu activitatea comercială a persoanei în cauză. În timpul acestui apel telefonic inițial, doar vom întreba respectiva persoană dacă este interesată să stabilească un contact cu MHP și nu ne vom prezenta serviciile în mod cuprinzător.

5.6. FURNIZAREA SITE-ULUI ȘI GENERAREA FIȘIERELOR JURNAL

În timpul fiecărei vizite a paginilor noastre web, sistemul nostru va colecta automat date și informații din sistemul de recuperare a computerului. Vor fi colectate următoarele informații:

Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată

Sistemul de operare al utilizatorului

Furnizorul de servicii de internet (ISP) al utilizatorului

adresa IP a utilizatorului

data și ora accesului

Site-urile web de pe care sistemul utilizatorului este trimis către site-ul nostru

Site-uri pe care sistemul utilizatorului le apelează prin intermediul site-ului nostru web

Aceste informații vor fi stocate și în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste informații nu vor fi stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

Stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este reglementată de art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Adresa IP trebuie să fie stocată temporar de sistem pentru a permite deschiderea site-ului web pe computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie stocată pe parcursul întregii sesiuni.

Aceste informații vor fi stocate în fișiere jurnal pentru a asigura operabilitatea site-ului web. În plus, aceste date ne ajută să ne optimizăm site-ul web și să asigurăm securitatea sistemelor noastre IT. Aceste informații nu vor fi analizate în scopuri de marketing. Avem un interes legitim în prelucrarea datelor în aceste scopuri în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În ceea ce privește colectarea de date în scopul punerii la dispoziție a site-ului web, acesta este cazul când sesiunea în cauză a luat sfârșit.

În cazul în care datele sunt stocate în fișiere jurnal, datele vor fi șterse cel mai târziu după șapte (7) zile. Este posibil să stocați date pentru o perioadă mai lungă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor vor fi șterse sau vor fi înlocuite cu un pseudonim, astfel încât clientul software de recuperare să nu mai poată fi atribuit unei anumite persoane.

6. INSTRUMENTE DE OPTIMIZARE A SITE-ULUI

În ceea ce privește colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea instrumentelor de optimizare a site-ului web, facem referire aici la interesul nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD din cadrul considerentului nr. 47. În conformitate cu prezenta Politică, scopurile de marketing direct constituie, de regulă, un interes legitim. Interesele, drepturile de bază și libertățile fundamentale ale dumneavoastră nu prevalează față de interesul nostru pentru publicitate, deoarece vă informăm în mod cuprinzător în Politica noastră de confidențialitate despre colectarea datelor și aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul (prin link sau setările browserului) în orice moment. În plus, folosim doar urmărirea bazată pe pseudonim.

6.1. COOKIE-URI

Site-ul nostru web utilizează atât cookie-uri de sesiune, cât și cookie-uri permanente. Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri temporare care sunt stocate în browserul web al unui utilizator până ce fereastra browserului este închisă și, astfel, cookie-urile de sesiune sunt șterse. Cookie-urile permanente sunt utilizate în caz de revizitare și vor fi stocate în browserul utilizatorului pentru o anumită perioadă (de obicei un (1) an sau mai mult). Aceste cookie-uri nu sunt șterse atunci când software-ul browserului este închis. Acest tip de cookie-uri vor fi utilizate pentru a reutiliza preferințele utilizatorului odată ce se întoarce la pagina noastră web.

Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru web ce ne permit să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorului. În acest fel, pot fi transmise următoarele date:

Termenii de căutare introduși

Frecvența vizualizărilor de pagină

Utilizarea funcțiilor site-ului web

Datele utilizatorilor colectate în acest mod pot fi înlocuite cu un pseudonim prin proiectare. Aceasta înseamnă că datele nu pot fi atribuite utilizatorului care vizionează site-ul. Acest tip de date nu vor fi stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor. La vizualizarea site-ului nostru web, un cookie de tip banner va informa utilizatorii cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri analitice și se va face trimitere la Politica de confidențialitate. În acest sens, vom oferi, de asemenea, informații despre cum să preveniți stocarea cookie-urilor prin setările browserului.

Atunci când vizualizează site-ul nostru web, utilizatorul va fi informat despre utilizarea cookie-urilor în scopuri analitice.

Desigur, puteți vizualiza site-ul nostru web și fără a permite cookie-urile. Dacă nu doriți ca aceste cookie-uri să fie stocate pe computerul dumneavoastră, puteți dezactiva opțiunea corespunzătoare din setările de sistem ale browserului dumneavoastră. Cookie-urile stocate pot fi șterse oricând în setările de sistem ale browserului dumneavoastră. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați manualul de utilizare furnizat de producătorul software-ului browserului dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți, totuși, că site-ul nostru web poate să nu fie pe deplin disponibil fără utilizarea cookie-urilor.

6.2. MATOMO

Acest site web folosește instrumentul de analiză web Matomo. Matomo folosește așa-numitele „cookie-uri” (a se vedea punctul 6.1) pentru a compila rapoarte despre activitățile site-ului web și pentru a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră. Scopul este de a putea optimiza în continuare prezența pe internet.

Pentru a putea evalua comportamentul de utilizare, informațiile despre utilizarea primită de „cookie” sunt transferate pe serverele noastre și stocate în scopuri de analiză a utilizării. Adresa dumneavoastră IP este anonimizată imediat după prelucrare, ceea ce înseamnă că dumneavoastră, ca utilizator, rămâneți anonim. Informațiile generate de „cookie” despre utilizarea site-ului web nu sunt transmise unor terțe părți.

7. TRANSMITEREA DATELOR

Transmiterea datelor către alte societăți din grup

În general, datele dumneavoastră nu vor fi transmise unor terțe părți din afara MHP, cu excepția cazului în care acesta este un lucru obligatoriu din punct de vedere legal sau dacă această transmitere de date este necesară pentru executarea contractului sau dacă v-ați acordat consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Furnizorii externi de servicii și societățile partenere vă vor primi datele numai în măsura necesară procesării solicitării dumneavoastră. Cu toate acestea, în cursul aceste evenimente, domeniul de date transmis va fi limitat la cantitatea minimă necesară de date. În măsura în care furnizorii noștri de servicii au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că acestea vor respecta legea, regulile și reglementările privind protecția datelor în același mod. Vă rugăm să rețineți politicile de confidențialitate corespunzătoare ale acestor furnizori de servicii. Furnizorul de servicii corespunzător este responsabil pentru conținutul serviciilor terților, cu condiția, totuși, că vom monitoriza serviciile pentru conformitatea acestora cu prevederile legale în măsura rezonabilă.

Transmiterea datelor către furnizori externi de servicii (persoane împuternicite)

Datele dumneavoastră vor fi transmise către furnizorii de servicii care prestează servicii în numele nostru și asistă MHP în furnizarea serviciilor sale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către furnizorii de servicii solicitați, aceste activități vor fi desfășurate în cadrul domeniului de aplicare al prelucrării datelor în conformitate cu art. 28 din RGPD. Furnizorii de servicii menționați mai sus vor avea acces doar la datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare. Acești furnizori de servicii nu au voie să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal sau să le utilizeze în alte scopuri, în special în scopuri proprii de publicitate sau marketing.

În măsura în care furnizorii externi de servicii au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura, prin măsuri legale, confidențialitate în mod implicit și prin proiectare și prin revizuiri și inspecții periodice, că vor respecta legile, regulile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise altor societăți în scopuri comerciale.

Integrarea YouTube

Folosim YouTube, un serviciu al Google Ireland Ltd, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda, pentru încorporarea videoclipurilor. Temeiul juridic pentru încorporare este art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. Conținutul YouTube nu este descărcat decât după ce vă oferiți acordul. Videoclipurile YouTube sunt integrate în codul YouTube cu funcții de urmărire dezactivate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați politica de confidențialitate detaliată a Google la: https://www.google.com/policies/privacy/, pentru a refuza: https://adssettings.google.com/authenticated. Un transfer de date către SUA se va efectua numai dacă cerințele art. 44 și următoarele din RGPD sunt îndeplinite.

8. SECURITATEA DATELOR

Folosim garanții tehnice și organizaționale (confidențialitate în mod implicit și prin proiectare) pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului accidental sau intenționat de către părți neautorizate. Măsurile noastre de securitate vor fi îmbunătățite continuu potrivit stadiului tehnicii.

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o „persoană vizată” în sensul RGPD și aveți dreptul la următoarele drepturi față de „operator”:

Dreptul de acces în conformitate cu articolul 15 din RGPD
Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu prelucrate. Dacă v-am prelucrat datele cu caracter personal, beneficiați de drepturile de acces prevăzute la art. 15 din RGPD.

Dreptul la rectificare
Dacă datele pe care le-am colectat despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita rectificarea fără întârzieri nejustificate în conformitate cu art. 16 din RGPD.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Sub rezerva art. 18 din RGPD, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important pentru Uniunea Europeană sau a unui stat membru. Vă vom anunța înainte ca restricția să fie ridicată.

Dreptul la ștergere
Dacă se aplică unul sau mai multe dintre motivele enumerate la art. 17 alin. 1 din RGPD, puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care există o excepție în conformitate cu art. 17 alin. 3 din RGPD.

Dreptul la notificare
Dacă v-ați afirmat dreptul la rectificare, la ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării, suntem obligați, în conformitate cu art. 19 din RGPD, să notificăm toți destinatarii cărora li s-au divulgat datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate. În plus, aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la identitatea acestor destinatari. Vă puteți exercita dreptul de a fi informat(ă) cu privire la acești destinatari față de operator.

Dreptul la portabilitatea datelor
Mai mult, în conformitate cu art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, într-un format care poate fi citit în mod automat, precum și de a transmite aceste date unui alt operator fără obstacole, cu condiția, totuși, ca cerințele enumerate la art. 20 alin. 1 lit. a din RGPD să existe sau de a cere ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de noi unui alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile altora. Acest drept nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea puterii oficiale cu care operatorul este învestit.

Dreptul de a obiecta
Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, prin trimiterea unei notificări scrise către MHP, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare, care prevalează față de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă prelucrarea servește pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Dreptul de a vă retrage consimțământul în conformitate cu legea, normele și reglementările privind protecția datelor
Vă puteți retrage consimțământul privind protecția datelor în orice moment prin notificarea MHP. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe acest consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a înainta reclamații autorității de supraveghere:
În plus, aveți dreptul de a înainta o reclamație autorității de supraveghere competente, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă dispozițiile legale, regulile și reglementările aplicabile. În acest caz, puteți contacta Autoritatea pentru Protecția Datelor care are competență la locul de domiciliu sau în țara dumneavoastră sau Autoritatea pentru Protecția Datelor care are competență la sediul nostru.

Cum să ne contactați sau să vă exercitați drepturile:
În plus, în cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sau orice consimțământ care este posibil să fi fost acordat, ne puteți contacta gratuit. Dacă doriți să vă exercitați un drept sau toate drepturile, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la info@mhp.com sau să ne trimiteți o scrisoare la adresa prevăzută în art. 1 de mai sus.

10. MODIFICĂRI ȘI ADAPTĂRI

Această Politică de confidențialitate va fi modificată și/sau adaptată atunci când oferta noastră de pe pagina de internet sau web se schimbă. Vă vom informa cu privire la orice actualizări de pe această pagină în timp util. Pentru a fi informat(ă) cu privire la versiunea actuală a Politicii noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați această pagină web la intervale periodice.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică potrivit modificărilor ulterioare. Ultima revizuire: 24 mai 2018

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU CLIENȚII EXISTENȚI

Bine ați venit pe site-ul nostru web și vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru MHP Management- und IT-Beratung GmbH și pentru serviciile noastre! Confidențialitatea dumneavoastră reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Acordăm o deosebită atenției protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal și prelucrării strict confidențiale a acestora. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în conformitate cu prevederile aplicabile în temeiul legii, regulilor și regulamentelor privind protecția datelor.

În cursul prezentei Politici de confidențialitate, vă vom informa despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră în materie de protecție a datelor în cadrul relației noastre comerciale.

Ca urmare a dezvoltării tehnologice ulterioare, a modificărilor serviciilor noastre sau ale situației juridice sau din alte motive, pot fi necesare modificări sau adaptări ale Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a actualiza prezenta Politică de confidențialitate în orice moment și vă rugăm să revizuiți cea mai recentă versiune la intervale periodice.

1. OPERATORUL DE DATE ȘI RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR; DATE DE CONTACT

Operatorul de date în sensul legilor, normelor și reglementărilor privind protecția datelor este:

MHP Consulting Romania SRL
Onisifor Ghibu Street No. 20A | Building C4 | Floors 4, 5, 6
400185 Cluj-Napoca
Romania
mobile: +40 732404621
email:  MhpdataprivacyRomania(at)mhp.com

Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați.

Responsabilul cu protecția datelor

Pentru a contacta responsabilul cu protecția datelor, vă rugăm să ne scrieți la:

Rareș Boca
Data Protection Officer

MHP Consulting Romania SRL
A Porsche Company
Office Cluj-Napoca
Onisifor Ghibu Street No. 20A | Building C4 | Floors 4, 5, 6
400185 Cluj-Napoca, Romania

Contact:

mhpdataprivacyromania@mhp.com
Mobile: +40 790013707

2. OBIECT

Obiectul prezentei Politici de confidențialitate este reprezentat de datele cu caracter personal.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mintale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice.

Aceasta include date precum numele, contul de e-mail, numărul de telefon, funcția și/sau rolul, precum și orice alte informații care pot fi relevante în momentul desfășurării negocierilor sau în cursul unei relații comerciale.

3. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În secțiunile de mai jos, vă vom oferi o prezentare generală a scopurilor și temeiului juridic al prelucrării datelor în cadrul relației noastre comerciale.

3.1 PRELUCRAREA DATELOR ÎN VEDEREA UNEI RELAȚII CONTRACTUALE

Prelucrăm datele cu caracter personal dacă acest lucru este necesar pentru pregătirea și executarea contractului încheiat cu dumneavoastră. Scopurile depind de contractul specific și includ, în special, măsurile necesare prealabile încheierii contractului, răspunsul la întrebările dumneavoastră conexe, transmiterea ofertei și starea proiectului și informații privitoare la facturare, comunicarea în cursul executării contractului, procesarea contractelor încheiate și serviciul pentru clienți înainte, în timpul și ulterior relației comerciale pe care o avem cu dumneavoastră.

Prelucrarea datelor este permisă, dacă această prelucrare are loc în legătură cu scopul contractului.

Pentru detalii suplimentare cu privire la scopul prelucrării datelor, vă rugăm să consultați documentele aferente contractului.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. În acest sens, va trebui să ne furnizați orice date cu caracter personal de care avem nevoie pentru pregătirea și desfășurarea relației noastre comerciale cu dumneavoastră. În absența acestor informații, nu vom putea prelucra solicitarea dumneavoastră și/sau executa contractul.

Vă vom șterge datele cu caracter personal dacă aceste date cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru negocierea și desfășurarea unei relații comerciale cu dumneavoastră și dacă această ștergere nu intră în conflict cu perioadele legale de păstrare.

3.2 PRELUCRAREA DATELOR ÎN TEMEIUL CERINȚELOR LEGALE

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectării cerințelor legale care ni se aplică. Aceste cerințe pot exista în temeiul codului comercial, fiscal, a prevederilor în materie de spălare a banilor, a codului financiar sau penal. Scopurile prelucrării sunt determinate de obligația legală aplicabilă; în general, prelucrarea datelor va servi numai scopului respectării obligațiilor de monitorizare și divulgare în temeiul legislației naționale.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD. În cazul în care colectăm date în conformitate cu o obligație legală, va trebui să ne furnizați orice date cu caracter personal de care avem nevoie pentru a ne conforma obligației noastre legale. În absența acestor informații, nu vom putea prelucra solicitarea dumneavoastră.

Vă vom șterge datele cu caracter personal atunci când obligația legală de a stoca datele încetează, cu condiția totuși ca această ștergere să nu intre în conflict cu perioadele legale de păstrare.

3.3 PRELUCRAREA DATELOR ÎN TEMEIUL INTERESULUI LEGITIM

De asemenea, vom prelucra datele cu caracter personal în scopul exercitării propriilor interese legitime sau ale terților. Interesele legitime, care coincid cu scopul special, includ, dar nu se limitează la: Asigurarea funcționării tehnice, furnizarea de răspunsuri la întrebările care nu au legătură cu contractul, asigurarea securității datelor, asigurarea disponibilității datelor și corectarea erorilor și defecțiunilor.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. În cazul în care trebuie să divulgăm date în aceste scopuri, vă vom notifica în mod expres această circumstanță. În absența acestor informații, nu vom putea prelucra solicitarea dumneavoastră.

Vă vom șterge datele cu caracter personal dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pe care le urmărim și dacă nu se aplică alte prevederi legale. Cu toate acestea, în cazul în care se aplică cele menționate anterior, vă vom șterge datele după ce toate dispozițiile legale încetează să se mai aplice.

3.4. CONTACT TELEFONIC

În cazul în care vă contactăm inițial telefonic, înseamnă că am generat datele dumneavoastră din surse publice.

Interesul nostru pentru contactul telefonic inițial prevalează față de interesul persoanei vizate, întrucât contactăm exclusiv clienții B2B prin intermediul canalelor de contact disponibile din surse publice, iar contactul se referă la procese specifice în legătură cu activitatea comercială a persoanei în cauză.

În timpul acestui apel telefonic inițial, doar vom întreba dacă această persoană este interesată să stabilească un contact cu MHP și nu ne vom prezenta serviciile în mod cuprinzător.

3.5. PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPURI PUBLICITARE

CRM și măsurile publicitare sunt supuse anumitor cerințe legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare este permisă numai dacă această utilizare este compatibilă cu scopul pentru care aceste date au fost inițial colectate. Dacă datele sunt colectate exclusiv în scopuri publicitare, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri publicitare.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, utilizarea în continuare a datelor dumneavoastră în aceste scopuri nu este permisă și acestea vor fi șterse fără întârzieri nejustificate, cu efect pentru viitor în ceea ce privește aceste scopuri.

3.6. CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă cu acordul prealabil scris al clientului implicat. Dacă va trebui să vă acordați consimțământul în anumite scopuri, scopurile vor fi determinate de conținutul declarației de consimțământ relevante.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce, totuși, nu va afecta legitimitatea prelucrării datelor înainte de data retragerii.

Vă vom șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când vă retrageți consimțământul sau dacă nu mai avem nevoie de aceste date în scopurile urmărite de noi, cu excepția cazului în care această măsură intră în conflict cu perioadele legale de păstrare.

4. ȘTERGEREA DATELOR ȘI PERIOADA DE STOCARE

Pentru perioadele de stocare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați capitolul relevant privind prelucrarea datelor. În plus, se va aplica următoarea regulă generală: vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor relevante sau - dacă v-ați acordat consimțământul - atât timp cât nu vă retrageți consimțământul. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vă vom șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care prelucrarea lor continuă este permisă în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Vă vom șterge, de asemenea, datele cu caracter personal în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru sub rezerva cerințelor legale.

5. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatari interni: În cadrul MHP, li se va permite acces la datele cu caracter personal numai acelor angajați care au nevoie de acces la aceste date, în conformitate cu scopurile stabilite mai sus în secțiunea 3.

În general, datele dumneavoastră nu vor fi transmise unor terțe părți din afara MHP, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o obligație legală sau dacă această transmitere de date este necesară pentru executarea contractului sau dacă v-ați acordat consimțământul dumneavoastră expres prealabil. Furnizorii externi de servicii și societățile partenere vă vor primi datele numai în măsura necesară prelucrării cererii dumneavoastră. Cu toate acestea, în cursul aceste evenimente, domeniul de date transmis va fi limitat la cantitatea minimă necesară de date. În măsura în care furnizorii noștri de servicii au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceștia vor respecta legea, regulile și reglementările privind protecția datelor în același mod. Vă rugăm să rețineți politicile de confidențialitate corespunzătoare ale acestor furnizori de servicii. Furnizorul de servicii corespunzător este responsabil pentru conținutul serviciilor terților, cu condiția, totuși, că vom monitoriza serviciile pentru conformitatea acestora cu prevederile legale în măsura rezonabilă.

Destinatari externi: Datele dumneavoastră vor fi transmise către furnizorii de servicii care prestează servicii în numele nostru și asistă MHP în furnizarea serviciilor sale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către furnizorii de servicii solicitați, aceste activități vor fi desfășurate în cadrul domeniului de aplicare al prelucrării datelor în conformitate cu art. 28 din RGPD.

Furnizorii de servicii menționați mai sus vor avea acces doar la aceste date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare. Acești furnizori de servicii nu au voie să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal sau să le utilizeze în alte scopuri, în special în scopuri proprii de publicitate sau marketing.

În măsura în care furnizorii externi de servicii au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura, prin măsuri legale, confidențialitate în mod implicit și prin proiectare și prin revizuiri și inspecții periodice, că vor respecta legile, regulile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise altor societăți în scopuri comerciale.

6. PRELUCRAREA DATELOR ÎN ȚĂRI TERȚE

În cazul în care datele sunt transmise unor terți al căror sediu social, loc de reședință sau loc de prelucrare a datelor nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o altă țară care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European, ne vom asigura, înainte de a transmite datele dumneavoastră, că, cu excepția celor permise în mod legal, destinatarul respectă un nivel rezonabil de protecție a datelor (de exemplu, pe baza unei decizii de adecvare a Comisiei Europene, pe baza garanțiilor adecvate, cum ar fi auto-certificarea destinatarului scutului de confidențialitate UE-SUA sau acordul privind așa-numitele clauze contractuale standard ale Uniunii Europene cu destinatarul) sau că v-ați oferit consimțământul în mod valabil.

7. LUAREA DE DECIZII ÎN MOD AUTOMAT

Nu luăm decizii în mod automat și nici nu luăm măsuri bazate pe crearea de profiluri.

8. SECURITATEA DATELOR

Folosim garanții tehnice și organizaționale (confidențialitate în mod implicit și prin proiectare) pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului accidental sau intenționat de către părți neautorizate. Măsurile noastre de securitate vor fi îmbunătățite continuu potrivit stadiului tehnicii.

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o „persoană vizată” în sensul RGPD și aveți dreptul la următoarele drepturi față de „operator”:

Dreptul de acces în conformitate cu articolul 15 din RGPD
Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu prelucrate. Dacă v-am prelucrat datele cu caracter personal, beneficiați de drepturile de acces prevăzute la art. 15 din RGPD.

Dreptul la rectificare
Dacă datele pe care le-am colectat despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita rectificarea fără întârzieri nejustificate în conformitate cu art. 16 din RGPD.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Sub rezerva art. 18 din RGPD, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important pentru Uniunea Europeană sau a unui stat membru. Vă vom anunța înainte ca restricția să fie ridicată.

Dreptul la ștergere
Dacă se aplică unul sau mai multe dintre motivele enumerate la art. 17 alin. 1 din RGPD, puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care există o excepție în conformitate cu art. 17 alin. 3 din RGPD.

Dreptul la notificare
Dacă v-ați afirmat dreptul la rectificare, la ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării, suntem obligați, în conformitate cu art. 19 din RGPD, să notificăm toți destinatarii cărora li s-au divulgat datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate. În plus, aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la identitatea acestor destinatari. Vă puteți exercita dreptul de a fi informat(ă) cu privire la acești destinatari față de operator.

Dreptul la portabilitatea datelor
Mai mult, în conformitate cu art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, într-un format care poate fi citit în mod automat, precum și de a transmite aceste date unui alt operator fără obstacole, cu condiția, totuși, ca cerințele enumerate la art. 20 alin. 1 lit. a din RGPD să existe sau de a cere ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de noi unui alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile altora. Acest drept nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea puterii oficiale cu care operatorul este învestit.

Dreptul de a obiecta
Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, prin trimiterea unei notificări scrise către MHP, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare, care prevalează față de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă prelucrarea servește pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Dreptul de a vă retrage consimțământul în conformitate cu legea, normele și reglementările privind protecția datelor
Vă puteți retrage consimțământul privind protecția datelor în orice moment prin notificarea MHP. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe acest consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a înainta reclamații autorității de supraveghere:
În plus, aveți dreptul de a înainta o reclamație autorității de supraveghere competente, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă dispozițiile legale, regulile și reglementările aplicabile. În acest caz, puteți contacta Autoritatea pentru Protecția Datelor care are competență la locul de domiciliu sau în țara dumneavoastră sau Autoritatea pentru Protecția Datelor care are competență la sediul nostru.

Cum să ne contactați sau să vă exercitați drepturile:
În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sau orice consimțământ care este posibil să fi fost acordat, ne puteți contacta gratuit. Dacă doriți să vă exercitați un drept sau toate drepturile, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la info@mhp.com sau să ne trimiteți o scrisoare la adresa prevăzută în art. 1 de mai sus.

10. OFERTE DE LA PĂRȚI TERȚE

Serviciile părților terțe la care ne referim în cadrul relației noastre comerciale au fost și sunt proiectate și furnizate de către părți terțe. Nu avem control asupra proiectării, conținutului și funcționalității acestor servicii ale părților terțe. Vă informăm în mod expres că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice conținut inclus în ofertele părților terțe. Dacă este cazul, vă rugăm să obțineți informații despre aceste oferte ale părților terțe direct de la furnizorii de servicii.

11. ULTIMA REVIZUIRE:

Această Politică de confidențialitate va fi modificată și/sau adaptată atunci când oferta noastră de pe pagina de internet sau web se schimbă. Vă vom informa cu privire la orice actualizări de pe această pagină în timp util. Pentru a fi informat(ă) cu privire la versiunea actuală a Politicii noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați această pagină web la intervale periodice.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică potrivit modificărilor ulterioare. Ultima revizuire: 24 mai 2018